Pracuji...
close
Všeobecné podmínky a cookies
Všeobecné podmínky
Provozovatel webu www.uvarsisam.cz (dále jen "Portál") Ing. Petr Boublík, Sídliště 1.máje, 38601 Strakonice (dále jen "Provozovatel") zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR").
Uživatelský účet
 • Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a pro návštěvu a prohlížení portálu je nemusí návštěvník poskytovat.
 • Registrací na portál se stáváte jeho uživatelem (dále jen "uživatel").
 • Pro úspěšnou registraci je potřeba poskytnout nám Vaše osobní údaje (jméno, email).
 • Uživatelský účet je tvořen uživatelem zvoleným uživatelským jménem či přezdívkou, emailem a přístupovým heslem. Heslo je uloženo zašifrované.
 • Pod Vámi zvoleným uživatelským jménem/přezdívkou budete vystupovat na portále u Vámi nahraného obsahu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 • Provozovatel si dále vyhrazuje vymazat účty Uživatelů, kteří porušují všeobecné podmínky portálu.
 • Uživatel může kdykoliv svůj účet na portálu smazat. Účet lze smazat v nastavení uživatelského účtu po přihlášení a nebo zažádat pomocí kontaktního formuláře.
 • Smazáním účtu se smažou všechny údaje, které jsou o uživateli na portále uloženy. Smazáním účtu se i odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Za důsledky svých činů spojených s užíváním portálu www.uvarsisam.cz nese odpovědnost uživatel.
Obsah portálu
 • Veškerý obsah, který uživatel nahraje na portál, nesmí porušovat platné zákony ČR, nesmí být rasistické, nesmí obsahovat pornografické materiály, nesmí být vulgární a nesmí obsahovat reklamu. Jakýkoliv obsah tohoto typu může být bez předešlého upozornění smazán.
 • Uživatel souhlasí s přidáním vodoznaku do každé fotky, kterou uživatel na portál vloží.
 • Obsah, který bude uživatelem na portál nahrán, s výjimkou osobních údajů, není považován za důvěrný ani soukromý a může být provozovatelem kopírován, distribuován a zveřejňován třetím stranám.
 • Přidáním jakéhokoliv obsahu uživatel prohlašuje, že obsah neporušuje autorská práva.
 • Provozovatel a portál neručí za případné porušení autorských práv u obsahu nahraného uživateli portálu.
 • Provozovatel neručí za žádné škody vzniklé používám portálu nebo při vaření receptů.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za informace uveřejněné na stránkách, ani za gramatické či jiné chyby.
 • Provozovatel neručí za škody způsobené kliknutím na jakýkoli odkaz vedoucí na jakoukoli stránku.
 • Šíření nebo publikování jakéhokoli obsahu portálu www.uvarsisam.cz bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.
Ochrana a bezpečnost osobních údajů
 • Provozovatel je správcem osobních údajů na portálu.
 • Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb
 • Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření
 • V této souvislosti Vás nicméně ubezpečuji, že pravidelně kontroluji, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používám taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
 • Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.
Povinné údaje, které zpracovávám v rámci Vaší registrace
 • Email
 • Uživatelské jméno / přezdívka
 • Heslo (zašifrované)
Nepovinné údaje, které zpracovávám v rámci Vaší registrace
 • Pohlaví
 • Lokalizace (světadíl, stát, okres, město)
Údaje, které získám tím, že používáte náš portál
 • IP adresa
 • soubory cookies
 • rozlišení monitoru
 • barevná hloubka
 • session_id
 • user_agent
Odvolani souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@uvarsisam.cz a nebo pomocí kontaktního formuláře.
 • Vaše osobní údaje mi poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud mi je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
 • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas
 • právo osobní údaje opravit, doplnit
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • právo požadovat přenesení údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
Soubory cookie
Soubory cookies uživatel/návštěvník může omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Vzhledem k tomu, že se na portálu www.uvarsisam.cz objevuje i obsah a prvky třetích stran (YouTube videa, Facebook prvky atp.), je možné, že tyto služby ukládají další cookies.
Nezbytné cookies
 • id_user_anonym - interní cookie, které používám pro soukromé sledování statistik (platnost 90 dní)
 • eu_first - interní cookie, použito pro první zobrazení cookie lišty (platnost 1 rok)
 • eu_stat - interní cookie, použito pro uložení Vašeho souhlasu s analytickými cookies (platnost 1 rok)
 • eu_ads - interní cookie, použito pro uložení Vašeho souhlasu s marketingovými cookies (platnost 1 rok)
Analytické cookies
 • _gat_gtag_UA_47524430_1 - toto je soubor cookie typu vzoru nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Jedná se o variantu cookie _gat, která se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webech s velkým objemem provozu (platnost 1 minuta).
 • _ga - tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics - což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů (platnost 2 roky).
 • _gid - tento soubor cookie nastavuje Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek (platnost 1 den).
Marketingové cookies
 • __gads - Tento soubor cookie je nastaven společností Google a je uložen pod názvem dounleclick.com. Tento soubor cookie se používá ke sledování, kolikrát uživatelé uvidí konkrétní inzerát, který pomáhá při měření úspěchu kampaně a výpočtu výnosu z kampaně. Tyto soubory cookie lze číst pouze z domény, na které je nastavena, takže při procházení jinými weby nebude sledovat žádná data (2 roky).